Centrala wentylacyjna Systemair SAVE VSR 300 SAVE Touch

  • Kod: 88350
  • Producent: Systemair
  • Dostępność: Jest Jest
  • Czas realizacji: 3-4 dni

SAVE VSR 300 SAVE Touch centrala SAVE Touch z wymiennikiem obrotowym

• Wysokosprawny wymiennik obrotowy napędzany silnikiem EC z płynną regulacją

• Energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski współczynnik SFP oraz niski poziom dźwięku

• Funkcja transferu wilgoci z automatyczną regulacją od oblodzenia (wbudowany czujnik wilgoci na wywiewie)

• Regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb

• Sterowanie SAVECair z pojemnościowym kolorowym ekranem dotykowym ułatwiającym użytkowanie i uruchomienie

• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali ułatwiająca montaż

• Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie

• Dostęp do Internetu w obrębie chmury Systemair (IAM) jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

• Drzwi serwisowe z dwóch stron

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń o powierzchni do około 240 m2.

Obudowa central SAVE VSR 300 jest wykonana z podwójnej blachy ocynkowanej z izolacją. Centrala jest wyposażona w kompletną automatykę kontrolno-sterującą. Jednostka wyposażona jest w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła z funkcją transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową rotora i przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu wywiewnym może być używany do sterowania w zależności od bieżących potrzeb.

Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z panelu sterowania SAVECair, który jest podłączany w bocznej części centrali za pomocą płytki połączeniowej. Panel SAVECair może być umieszczony na ścianie lub na centrali. Panel jest kolorowym ekranem dotykowym z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma osobny poziom dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego. Strona główna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać tryb MANUAL i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika. Tryb SAVECair AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, obecności, wilgotności, harmonogramu itp. Kontrola funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Symbole alarmów wskazują możliwe usterki i zgłaszają bezpośrednio alarmy, jeśli konieczna jest korekta. Jednostka wyposażona jest w płytkę przyłączeniową, która posiada wstępnie wyprowadzone wejścia i wyjścia ułatwiające montaż i instalację zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic i chłodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest w standardzie.

Centrala SAVE VSR 300 może być ustawiona na podłodze lub poziomo pod sufitem. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest sufitowy zestaw montażowy. Szczegóły montażu znajdują się w instrukcji.

Centrala jest dostarczona z filtrami F7 na nawiewie i G3 na wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzują się niskimi oporami przepływu powietrza. Opcjonalny filtr G3 dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

W dostawie znajduje się panel dotykowy HMI SAVECair w kolorze czarnym wraz z przewodem sterującym o długości 12 mb.

Dane techniczne

Produkt    
Napięcie (nominalne) 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Rodzaj zasilania 1~  
Przepływ powietrza 300 m³/h
Zalecany bezpiecznik 10 A  
Stopień ochrony IP24  
Wymiennik    
Napęd rotora Zmienna prędkość  
Typ wymiennika Rotacja  
Nawiew    
Moc pobierana, wentylator nawiewny 83 W
Wywiew    
Moc pobierana (P1), wentylator wywiewny 83 W
Filtr    
Klasa filtra, powietrze nawiewane ePM2.5 70%  
Klasa filtra, powietrze wywiewane Zgrubny 50%  
Kolor obudowy    
Kolor obudowy Stal ocynkowana  
Wymiary i masa    
Masa 65 kg
Użyte do    
Miejsce instalacji Pozioma  
Strona nawiewna Lewy  

ErP    
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe A  
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami A  
Spełnia ErP ErP 2016; ErP 2018