Centrala wentylacyjna Systemair SAVE VTR 300/B R SAVE Touch

  • Kod: 88300
  • Producent: Systemair
  • Dostępność: Jest Jest
  • Czas realizacji: 3-4 dni

SAVE VTR 300/B R SAVE Touch centrala z wymiennikiem obrotowym SAVE Touch

• Wysokosprawny wymiennik obrotowy napędzany silnikiem EC z płynną regulacją

• Energooszczędne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski współczynnik SFP oraz niski poziom dźwięku

• Funkcja transferu wilgoci z automatyczną regulacją od oblodzenia (wbudowany czujnik wilgoci na wywiewie)

• Regulacja wydajności w zależności od bieżących potrzeb

• Sterowanie SAVECair z kolorowym pojemnościowym ekranem dotykowym na obudowie ułatwiającym użytkowanie i uruchomienie

• Skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz centrali ułatwiająca montaż

• Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie

• Dostęp do Internetu w obrębie chmury Systemair, moduł IAM jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń o powierzchni do około 240 m2.

Obudowa central SAVE VTR 300 jest wykonana z podwójnej blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały wraz z izolacją. Centrala jest wyposażona w kompletną automatykę kontrolno-sterującą. Jednostka wyposażona jest w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła z funkcją transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową rotora i przenosi wilgoć z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtry o małym spadku ciśnienia zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc Właściwa Wentylatora) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności w powietrzu wywiewnym może być używany do sterowania w zależności od bieżących potrzeb. Wszystkie ustawienia i funkcje są dostępne z DOTYKOWEGO panelu sterowania, który znajduje się na drzwiach centrali. Panel jest kolorowym ekranem dotykowym z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Dostępna jest opcja podłączenia jednego lub więcej zewnętrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma osobny poziom dla autoryzowanych instalatorów i personelu serwisowego. Strona główna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Można wybrać tryb MANUAL i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika. Tryb SAVECair AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, obecności, wilgotności, harmonogramu itp. Kontrola funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Symbole alarmów wskazują możliwe usterki i zgłaszają bezpośrednio alarmy, jeśli konieczna korekta. Jednostka wyposażona jest w płytkę przyłączeniową, która posiada wstępnie wyprowadzone wejścia i wyjścia ułatwiające montaż i instalację zewnętrznych czujników oraz zewnętrznych nagrzewnic i chłodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest w standardzie. Centrala SAVE VTR 300 może być ustawiona na podłodze lub na ścianie. Szczegóły montażu znajdują się w instrukcji. Centrala jest dostarczona z filtrami F7 na nawiewie i G3 na wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzują się niskimi oporami przepływu powietrza. Opcjonalny filtr G3 dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Dostępny jest dodatkowy zestaw filtrów zatwierdzony przez Passive House Institute (PHI) (F7 + F7), który spełnia wymagania domu pasywnego.

Panel dotykowy HMI w kolorze białym jest zamontowany na drzwiach centrali.

Dane techniczne

Produkt    
Napięcie (nominalne) 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Rodzaj zasilania 1~  
Przepływ powietrza 300 m³/h
Zalecany bezpiecznik 10 A  
Stopień ochrony IP24  
Wymiennik    
Napęd rotora Zmienna prędkość  
Typ wymiennika Rotacja  
Nawiew    
Moc pobierana, wentylator nawiewny 88 W
Wywiew    
Moc pobierana (P1), wentylator wywiewny 88 W
Filtr    
Klasa filtra, powietrze nawiewane ePM2.5 70%  
Klasa filtra, powietrze wywiewane Zgrubny 50%  
Kolor obudowy    
Kolor obudowy, RAL RAL 9010  
Wymiary i masa    
Masa 70 kg
Użyte do    
Miejsce instalacji Pionowa  
Strona nawiewna Prawa  
ErP    
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe A  
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami A  
Spełnia ErP ErP 2016; ErP 2018