Czyste powietrze dotacje

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Warunek podstawowy:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Warunki dofinansowania

  Pożyczka
Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Intensywność dofinansowania

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]
uzupełnienie
do wartości dotacji
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
1 2 4 5 6 7
I do 600 do 90% do 10% do 100% niedotyczy
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100%
IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100%
V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100%
VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100%
VII powyżej 1600 do 18% do 82% do 100% do 85 528
do 15% do 85% do 100%

od 85 529

do 125 528

0% do 100% do 100%

powyżej

125 528